ÔN THI ANH VĂN ĐẦU RA SPKT 2019

CẢNH BÁO ĐỀ THI HIỆN TẠI CÒN RẤT NHIỀU CÂU SAI TRONG ĐỀ.

BẠN VUI LÒNG CẬP NHẬT LẠI ĐỀ THI MỚI TẠI

https://toplistviet.com

Vui lòng nhấn nút đăng nhập bên dưới để có thể làm bài thi

Ôn thi Anh văn đầu ra TOEIC SPKT 2019

VUI LÒNG LỰA CHỌN BÀI TEST PHÙ HỢP VỚI BẠN BÊN DƯỚI

Luyện thi TOEIC căn bản năm 2019

“Thi cử không có tính công bằng. Lợi thế luôn dành cho những ai chịu học, nó đã luôn như vậy bao đời nay.”

- Allan Dare Pearce -

Bài thi TOEIC SPKT Test 1 - Part 1

BÀI THI TOIEC TEST 1 PART 1 – SPKT

Ôn thi Anh văn đầu ra (TOEIC) SPKT năm 2019 – Test 1 Part1.

Thời gian làm bài: 5 phút.

Thí sinh có thể xem lại đáp án sau khi hoàn thành bài thi.

Sau khi làm sau các bạn có thể làm Test khác bên dưới.

Give Away: Tặng App TFLAT bản VIP để học Tiếng anh TOEIC, SAT, TOEFL, ELTS miễn phí.

Tải về ngay

 

 

Bài thi TOEIC SPKT Test 2 - Part 1

BÀI THI TOIEC TEST 2 PART 1 – SPKT

Ôn thi Anh văn đầu ra (TOEIC) SPKT năm 2019 – Test 2 – Part1.

Thời gian làm bài: 5 phút.

Thí sinh có thể xem lại đáp án sau khi hoàn thành bài thi.

Sau khi làm sau các bạn có thể làm Test khác bên dưới.

Give Away: Tặng App TFLAT bản VIP để học Tiếng anh TOEIC, SAT, TOEFL, ELTS miễn phí.

Tải về ngay

 

Bài thi TOEIC SPKT Test 3 - Part 1

BÀI THI TOIEC TEST 3 PART 1 – SPKT

Ôn thi Anh văn đầu ra (TOEIC) SPKT năm 2019 – Test 3 Part1.

Thời gian làm bài: 5 phút.

Thí sinh có thể xem lại đáp án sau khi hoàn thành bài thi.

Sau khi làm sau các bạn có thể làm Test khác bên dưới.

Give Away: Tặng App TFLAT bản VIP để học Tiếng anh TOEIC, SAT, TOEFL, ELTS miễn phí.

Tải về ngay

 

Bài thi TOEIC SPKT Test 4 - Part 1

BÀI THI TOIEC TEST 4 PART 1 – SPKT

Ôn thi Anh văn đầu ra (TOEIC) SPKT năm 2019 – Test 4 Part1.

Thời gian làm bài: 5 phút.

Thí sinh có thể xem lại đáp án sau khi hoàn thành bài thi.

Mỗi học phần chia làm ba bộ đề thi khác nhau, các bạn cố gắng hoàn thành cả ba bộ đề nhé!

Give Away: Tặng App TFLAT bản VIP để học Tiếng anh TOEIC, SAT, TOEFL, ELTS miễn phí.

Tải về ngay

 

Bài thi TOEIC SPKT Test 5 - Part 1

BÀI THI TOIEC TEST 5 PART 1 – SPKT

Ôn thi Anh văn đầu ra (TOEIC) SPKT năm 2019 – Test 5 Part1.

Thời gian làm bài: 5 phút.

Thí sinh có thể xem lại đáp án sau khi hoàn thành bài thi.

Làm xong có thể làm Test tiếp theo.

Give Away: Tặng App TFLAT bản VIP để học Tiếng anh TOEIC, SAT, TOEFL, ELTS miễn phí.

Tải về ngay

 

Bài thi TOEIC SPKT Test 6 - Part 1

BÀI THI TOIEC TEST 6 PART 1 – SPKT

Ôn thi Anh văn đầu ra (TOEIC) SPKT năm 2019 – Test 6 Part1.

Thời gian làm bài: 90 phút.

Thí sinh có thể xem lại đáp án sau khi hoàn thành bài thi.

Sau khi làm sau các bạn có thể làm Test khác bên dưới.

Give Away: Tặng App TFLAT bản VIP để học Tiếng anh TOEIC, SAT, TOEFL, ELTS miễn phí.

Tải về ngay

 

Bài thi TOEIC SPKT Test 7 - Part 1

BÀI THI TOIEC TEST 7 PART 1 – SPKT

Ôn thi Anh văn đầu ra (TOEIC) SPKT năm 2019 – TEST 7 Part1.

Thời gian làm bài: 5 phút.

Thí sinh có thể xem lại đáp án sau khi hoàn thành bài thi.

Sau khi làm sau các bạn có thể làm Test khác bên dưới.

Give Away: Tặng App TFLAT bản VIP để học Tiếng anh TOEIC, SAT, TOEFL, ELTS miễn phí.

Tải về ngay

 

Logo Gocvietstar Du Lich Viet Min (1)

© 2019 GocVietStar . Trang tin tức, review, đánh giá số 1 tại Việt Nam

24,448 thành viên tham gia mỗi tháng  ,  59,792 bài thi được công bố.